O NOSO CENTRO

No noso centro escolarízase, exclusivamente, alumnado con necesidades educativas especiais que require modificacións significativas do currículo, en parte ou en todas as áreas ou materias, e que precisa da utilización de recursos moi específicos ou excepcionais, necesidades que non poden ser atendidas e recursos que non poden facilitarse dentro das medidas de atención á diversidade dos centros educativos ordinarios.

É un centro que conta coa colaboración puntual e permanente de profesionais especialistas:
 • PT
 • AL
 • Psicólogo
 • Fisioterapeutas
 • Traballadores sociais
 • Adxuntos de taller
 • Auxiliares técnicos educativos (Coidadores)
 • Departamento sanitario


Cada etapa educativa organiza, de forma flexible, os grupos de alumnos/as en función dos seguintes criterios:
 • Natureza e grao de discapacidade
 • Intereses
 • Nivel de competencia
 • Estabilidade ao longo da etapa


No noso centro contamos coas seguintes seccións:
 1. Infantil. Unha unidade co alumnado de menor idade. Moitos deles acuden ao centro en escolarización combinada.
 2. Asistencial. Unha unidade con alumnos afectados profundos e/ou plurideficientes.
 3. Trastornos xeneralizados do desenvolvemento – Espectro autista. Dúas unidades.
 4. Primaria. Catro unidades.
 5. Programas formativos adaptados. Dúas unidades, un programa de xardinería e outro de restauración.


Ningún comentario:

Publicar un comentario